Hallitus

Yhdistyksen ylin päätöksentekoelin on noin 150 henkilöjäsenen kerran vuodessa pitämä vuosikokous. Vuosikokous valitsee hallituksen ja tarvittavat toimikunnat. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja työvaliokunnan jäsenet osin hallituksesta sekä kodin johdosta. Vuoden 2017 vuosikokouksessa päätetty hallituksen kokoonpano on:

Jukka Tuominen, hallintopäällikkö

puheenjohtaja

Markku Esko, everstiluutnantti (evp)

varapuheenjohtaja

Irma Kiviranta, ekonomi

jäsen

Heikki Vieras, kunnossapitorakennuttaja

jäsen

Vierula Pirkko, mielenterveyshoitaja

jäsen

Maaranen Pirkko, reskontranhoitaja

jäsen

Tapio Järveläinen, insinööri

jäsen

Paula Kokkonen, johtaja

Toimen puolesta hallituksen sihteeri ja asioiden esittelijä.