Tuettu senioriasuminen

Tuetussa senioriasumisessa asukas vuokraa asunnon, jonka kalustaa omilla kalusteillaan. Vuokran (+ vesi ja sähkö) lisäksi kodin perusmaksuun kuuluu perusasukasmaksu. Perusasukasmaksu antaa oikeuden käyttää kaikkia yhteisiö tiloja ja viriketoimintoja / kerhoja ilmaiseksi. Jokaisessa asunnossa oleva turvapuhelin kuuluu hintaan ja hätätilanteessa apua myös yöaikaan. Perusasukasmaksuun kuuluu myös lääkkeiden tilaus ja huolehtiminen, RR- mittaukset, laboratoriokokeiden ottaminen kodilla ja toimitus laboratorioon, INR-mittaukset (koe 5€), virtsa sticsit virtsainfektion seulaa varten, painon ja verensokerin seuranta ja konsultaatiot jatkoista omalääkärille. Erilaisissa tukiasioissa annetaan myös opastusta ja apua. Jalkahoito x2 vuodessa sekä tarvittaessa suihkuapu x 1 viikossa tai sauna.

Tuetussa asumisessa asukas voi ostaa erilaisia palveluita kuten, esim. ateriapakettaja tai vaihtoehtoisesti esim. lounaan tai jonkin muun ruuan, siivousta, pesulapalveluita, saada apua huoneeseen hygieniaan, pukeutumiseen ja riisuuntumiseen, saattoapua, kuljetusapua, yms. Tuetun asumisen tukiavut sovitaan aina yksilöllisesti asukkaan ja omaisten kanssa.