Tehostettu eli ympärivuorokautinen hoiva

Tarjoamme tehostettua palveluasumista ikäihmiselle, jotka eivät selviydy kotihoidon tai muun tukipalvelun turvin. Sastamalakodin henkilökuntavahvuus on 0,6 hoitajaa / asukasta kohden.

Tehostettu hoiva tarkoittaa kaikkea mahdollista hoivaa ja apua mitä ihminen tarvitsee peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa yms. Sastamalakodilla periaatteena on, että asukas saa asua ja olla omassa tutussa kodissaan omien rakkaiden tavaroiden ympäröimänä vaikka loppuun asti, ellei hän tarvitse sairaalahoitoa.

Ympärivuorokautiseen hoivaan kuuluu turvapuhelin ja ranneke, kaikki ruokailut (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala, sekä lisäksi kaikkina vuorokaudenaikoina mahdollisuus lisäravintoon asukkaan tuntiessa itsensä nälkäiseksi.

Asukkaan henkilökohtainen identieteetti huomioidaan ja huolehditaan hänelle tärkeistä asioista, kuten esim. kampaus.

Tarvittaessa Sastamalakoti tarjoaa sähkösängyn, sekä muita tarvittavia tukikahvoja asukkaan asuntoon turvallisen hoidon takaamiseksi.