Senioritukiasumisen palvelumaksuluokat

1                    LÄHES OMATOIMINEN
Lääkkeet hoitajien hallussa/lääkkeenoton valvominen/lääkkeiden vienti päivittäin asunnolle
Tarjottimen tuominen pöytään                                         
 

2                    AJOITTAINEN AVUNTARVE
Wc-apu ajoittain
Pesuapu enemmän kuin 1 krt/vko
Pukeutumisapu ajoittain, vuoteen sijaus päivittäin
Ohjaus ruokailuun, harrastustoimintaan, saunaan yms. ajoittain
Ohjaus ja aktivointi kasvotusten sekä puhelimitse ajoittain
Muistuttelu erilaisiin tapahtumiin osallistumisesta
Jokin akuutti kodinhoitotyö, esim. eritteen siivous lattialta
Hälyttäminen ajoittain, satunnaisiin turvapuhelin hälytyksiin vastaaminen
Psyykkinen tukeminen ajoittain 
Tarjottimen tuominen pöytään
Ruokien vienti huoneeseen max 1xpvä                                            
 

3                    SÄÄNNÖLLINEN AVUNTARVE
Lääkkeenoton valvominen
Wc-käynneissä säännöllinen avustaminen
Säännöllinen pesuapu, vaippojen vaihdossa avustaminen
Säännöllinen pukeutumisapu, vuoteen sijaus                
Valvonta, ohjaus ja aktivointi mm. harrastustoimintaan, ruokailuun, saunaan
Muistuttelu erilaisiin tapahtumiin osallistumisesta
Runsas hälytysten soittelu
Säännöllinen psyykkisen puolen tukeminen                          
Asunnon ja asukkaan siisteydestä huolehtiminen
Saattoapu ruokailuun, tarjottimen tuominen pöytään  
Säännöllinen ruuan vienti asuntoon (enemmän kuin 1xpvä)                   
 

4                    USEIN TOISTUVA AVUNTARVE
Tehostetun ympärivuorokautisen hoivan paikkaa jonottava tai saattohoitoasukas
Tarvitsee apua kaikissa päivittäisissä toimissa
Valvottava