Hallitus

Yhdistyksen ylin päätöksentekoelin on noin 150 henkilöjäsenen kerran vuodessa pitämä vuosikokous. Vuosikokous valitsee hallituksen ja tarvittavat toimikunnat. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja työvaliokunnan jäsenet osin hallituksesta sekä kodin johdosta. Vuoden 2021 vuosikokouksessa päätetty hallituksen kokoonpano on:

Tapio Riutta
puheenjohtaja

Heikki Aho
varapuheenjohtaja

Pirkko Vierula
jäsen

Satu Rantala
jäsen

Jari Heinonen
jäsen

Jorma Hämäläinen
jäsen

Milla Musakka, toiminnanjohtaja
toimensa puolesta hallituksen sihteeri ja asioiden esittelijä