Hallitus

Yhdistyksen ylin päätöksentekoelin on noin 150 henkilöjäsenen kerran vuodessa pitämä vuosikokous. Vuosikokous valitsee hallituksen ja tarvittavat toimikunnat. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja työvaliokunnan jäsenet osin hallituksesta sekä kodin johdosta. Vuoden 2021 vuosikokouksessa päätetty hallituksen kokoonpano on:

Tapio Riutta
puheenjohtaja

Jukka Tuominen
varapuheenjohtaja

Pirkko Vierula
jäsen

Satu Rantala
jäsen

Tapio Järveläinen
jäsen

Veli-Matti Tapio
jäsen

Milla Musakka, toiminnanjohtaja
toimensa puolesta hallituksen sihteeri ja asioiden esittelijä