Ikäihmisten ympärivuorokautinen asumispalvelu

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat säännöllistä apua ja tukea useita kertoja päivässä, kaikkina viikonpäivinä ja mihin kellonaikaan tahansa, myös öisin.  Se tarkoittaa kaikkea mahdollista hoivaa ja apua mitä henkilö tarvitsee mm. peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, pyykkihuollossa ja siivouksessa. Kunnan sosiaalitoimi kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen ja ohjaa oikeaan palveluun. 

Asukkaaksi voi tulla palvelusetelillä, kunnan ostopalveluasiakkaana tai itse maksavana. Kaikki alkaa hoivaa tarvitsevan hoidontarpeen arviosta ja palveluohjauksen määrittelystä, jonka suorittaa kaupunkien/kuntayhtymien ns. SAS-ryhmät ja palveluohjaajat. Kun asukkaaksi haluavalla on SAS-arvio tehtynä ja edellytykset täyttyvät ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, hän voi hakea kaupungin/kuntayhtymän palveluseteliä. Palvelusetelin myöntämisen jälkeen, asukkaaksi haluava voi itse/omaisten kanssa valita haluamansa palveluasumispaikan. Palvelutaloon voi hakeutua myös yksityisesti, tällöin kaikki maksut kohdentuvat asukkaalle. Tarkemmin maksuista kohdassa palvelumme-palveluiden hinnat.

Sastamalakodissa toimii yhteensä neljä ryhmäkotia, joista kukin on omanlaisensa, asukkaiden ja henkilökunnan muodostama kodikas yhteisö. Kaikki ryhmäkodit sijaitsevat Sastamalakodin päärakennuksessa Raunolassa. 

Sastamalakodin ryhmäkodeissa asutaan turvallisesti ja kodikkaasti. Talossamme on tarjolla yhden ja kahden hengen huoneita, ryhmäkodista riippuen. Jokaiselle uudelle asukkaalle pyritään valitsemaan asunto juuri hänen tarpeitaan vastaavasti. Asukkaat kalustavat uudet kotinsa omilla tutuilla huonekaluillaan ja esineillään. Tarvittaessa asukas saa talosta sähkökäyttöisen sängyn ja hygieniapatjan. Jokaisella asukkaalla on käytössään turvapuhelin ja ranneke, joiden avulla asukas pysty hälyttämään apua ja hoitajat pystyvät seuraamaan asukkaan vointia. Tarvittavat henkilökohtaiset apuvälineet hankitaan kunnan apuvälinelainaamosta.