Sastamalakoti

Sastamalakoti on perustajayhdistyksen omistama v. 1963 perustettu yksityinen voittoa tavoittelematon ikäihmisten palvelukoti. Sastamalakodissa tarjotaan tehostettua ympärivuorokautista hoivaa sekä senioritukiasumista. Meille on mahdollista hakeutua asukkaaksi myös lyhytaikaisesti esimerkiksi omaishoidon vapaan ajaksi tai intervallijaksolle. 

Laadukkaasta ja tarpeista nousevasta hoivasta vastaa Sastamalakodin hoitohenkilökunta, joka koostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista, hoiva-avustajista ja hoivatyöntekijöistä. 

Asukkaidemme ravitsemuksesta vastaa Sastamalakodin oman keittiön väki ravitsemusesimiehen johdolla.

Ympäristön siisteydestä vastaavat puolestaan talon omat laitoshuoltajat. 

Toiminnanjohtaja kehittää, koordinoi ja valvoo koko henkilökunnan toimintaa, vastaa palveluiden laadusta ja toimii yhteystyössä asukkaiden, omaisten ja muiden sidosryhmien kuten esimerkiksi kunnan kanssa.  

Kaiken toiminnan perustana ovat Sastamalakodin arvot. Sastamalakoti on erityinen yhteisöllisyyden, toiminnan ja elämän virikkeellisyyden mahdollistava yksilöllisesti ihmisen tarpeet huomioiva koti. Arvomme ovat ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, turvallisuus, kuntouttava työote ja sosiaalisten suhteiden tukeminen. 

Toimintakertomus Sastamalakoti 2022

Omavalvontasuunnitelma